Thứ Ba, 29 tháng 11, 2011

[Tôi] Một ngày buồn


Một ngày buồn bởi vì tôi nhận ra các anh vẫn chưa quay trở lại...

Một ngày buồn bởi vì tôi nhận ra có quá nhiều bất công...

Một ngày buồn bởi vì tôi nhận ra tôi vẫn thật dễ tổn thương...

Một ngày thật buồn khi trái đất vẫn quay, thời gian vẫn trôi, đời vẫn vui... chỉ mỗi tôi ngồi đây một mình...

Thứ Sáu, 18 tháng 11, 2011

[Tôi] Khi những cơn mưa qua


Đó là khi những cơn mưa qua....

Những cơn mưa chợt đến chợt đi, chỉ để lại những dư vị man mác lạnh. Con đường ngày ngày đi về dường như lạnh hơn, vắng vẻ hơn.

Đôi khi mình chỉ muốn chìm vào một cõi yên lặng nào đó để suy nghĩ. Để an ủi những mệt mỏi của một ngày...

Dù cho cuộc sống là một sân khấu vĩ đại, mình cũng chẳng thể trở thành một diễn viên suất sắc. Đôi khi không đóng vai chính cũng là một điều tốt. Cứ sống như cách mình muốn... cứ làm những điều mình muốn... Và chịu trách nhiệm với tất cả những điều ấy.

Mỗi khi mưa mình lại thấy cô đơn...

Và khi hết mưa thì còn cô đơn hơn nữa... Bởi nhận ra dù cơn mưa có dừng thì cũng sẽ chẳng có ai đến ngồi lại cùng mình... Có chăng chỉ là con mèo ngủ gà ngủ gật.

Cũng chẳng có gì để phàn nàn cả, bởi thế này là tốt hơn lúc xưa rất nhiều rồi. Chỉ là con người luôn tham lam, khi đã quen với ấm áp... thì luôn muốn được ấm áp hơn, hơn nữa...

Nhưng rồi cũng sẽ quen thôi...


Mình vốn quen với cô đơn rồi mà...

Ngốc nghếch thật...Thứ Năm, 3 tháng 11, 2011

[Song] Abrázame - Julio Iglesias
Embrace me

And do not say anything to me, only embrace me

Your look is enough for me to understand

That you will go away

Embrace me

As if it was now the first time

As if you loved me today like yesterday

Embrace me

If you go away

You will forget that one day some time ago

When we were children you started me loving

And I gave you my life, if you go away

If you go away

Nothing will be ours you will remove

In one single moment an eternity

I will remain with nothing, if you go away

Embrace me

And do not say anything to me, only embrace me

I do not want that you go away but I know very well

That you will go away

Embrace me

As if it was now the first time

As if you loved me today like yesterday

Embrace me

If you go away

I will be left with the silence to converse,

The shade of your body and the solitude

They will be my companions, if you go away

If you go away