Thứ Sáu, 4 tháng 3, 2011

[Tôi] Đổi

Ờ thì cũng chẳng đổi nhiều... Chỉ là đổi những gì có thể nhìn thấy được.

^^ Để tránh nhàm chán...

^^ Để tránh vô vị...

^^ Và để tránh những mệt mỏi...

Haiz```...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét