Thứ Tư, 18 tháng 7, 2012

[Tôi] ...

Không còn gì để nói về một đám không phải người ăn hiếp hai con vật bé nhỏ vô tội...
Dù nó có không quý hiếm thì cũng không thể đối xử với nó như thế...
Sao các người lại độc ác như thế, mất nhân tính như thế? Các người vốn không phải là người sao?
Hành hạ hai con vật bé nhỏ không có sức chống cự là đáng tự hào lắm sao? Đáng mặt đàn ông lắm à? Một lũ rác rưởi khốn nạn...
Các người còn không xứng được gọi là con người...
Lại còn chụp ảnh đăng lên nữa chứ ... thật là tự hào quá nhỉ ...
Đúng là chẳng còn lời nào để nói...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét