Thứ Bảy, 29 tháng 1, 2011

[Tôi] Có đôi khi là mệt mỏi

Nếu cứ tiếp tục thế này thì mình thực sự sẽ bỏ cuộc mất.

Nếu tất cả cố gắng chỉ để nhận được một "cái tát" như thế này... Thì mình thực sự đúng là một con ngốc.

Phải làm thế nào đây...

Khi lạc giữa mê cung, mà lối ra dường như đã biến mất...

Mệt mỏi...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét