Thứ Sáu, 7 tháng 1, 2011

[Tôi]Rơi

Thất vọng về một vài người, một số việc và một thoáng vô tình hữu ý...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét