Chủ Nhật, 26 tháng 12, 2010

[Tôi] Happy Birthday to my dear

...Happy Birthday to my dear...
...Happy Birthday to my beloved...
...Happy Birthday to my pride...
...Happy Birthday to my sweetdreams...
...Happy Birthday to my DBSK...
Endless love
Endless hope
I'll wait for you till the end
My DBSK

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét