Chủ Nhật, 22 tháng 1, 2012

[Tôi] Cá tính?

Liệu có phải là "cá tính" khi thấy người lớn không chào?

Liệu có phải là "cá tính" khi trả lời người lớn giật cục, trống không?

Liệu có phải là "cá tính" khi cứ không ưa là tỏ thái đổ phản đối?

Phải chăng "cá tính" là đặt bản thân lên trên hết?

Không lẽ "cá tính" là chỉ nhận lời khen ngợi... còn chê bai thì coi như kẻ thù?


Tôi không dám nhận mình biết "cá tính" là gì ...

Nhưng tôi biết khi thấy người lớn không chào là không lễ phép, ăn nói trống không là thiếu giáo dục, không vừa mắt là tỏ thái độ chính là sự thiển cận, muốn bản thân là cái rốn vũ trụ chính là ích kỉ ... và cái thói chỉ thích nghe khen chứ chả nghe chê sẽ tạo nên một con người chẳng bao giờ biết mình sai chỗ nào và cũng chẳng bao giờ có những người bạn chân chính.

Đáng buồn là "cá tính" này lại rất được hoan nghênh bởi những ve vuốt đầy tính "giáo dục" và "chiều sâu" ~ Ôi buồn cười cái sự đời ~

Dù sao với cái "cá tính" này người gánh chịu cũng chả phải mình ~

Cuộc đời mà ~ Nay cười mai khóc vốn là chuyện chẳng có gì đáng ngạc nhiên ~

Cười ruồi ~Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét