Thứ Ba, 10 tháng 1, 2012

[Tôi] Có những khi thật nghi ngờ bản thân

Nghi ngờ bản thân đặt niềm tin sai chỗ

Nghi ngờ bản thân tin sai người

Nghi ngờ bản thân biết là sai mà vẫn ngu

Nghi ngờ bản thân đang cố níu kéo tình bạn nhảm nhí này

Nghi ngờ bản thân chỉ là một kẻ đáng thương hại và đang bị thương hại

Nghi ngờ bản thân rất nhiều...


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét