Chủ Nhật, 12 tháng 2, 2012

[Tôi] R.I.P Whitney Houston... I will always love you...
Có quá nhiều thứ để nói nhưng cũng thật sự chẳng cần thiết nữa rồi...

Mong bà yên nghỉ...

Một trong những giọng ca nữ vĩ đại nhất đã ra đi mãi mãi...

If I should stay,
I would only be in your way.
So I'll go, but I know
I'll think of you ev'ry step of the way.

And I will always love you.
I will always love you.
You, my darling you. Hmm.

Bittersweet memories
that is all I'm taking with me.
So, goodbye. Please, don't cry.
We both know I'm not what you, you need.

And I will always love you.
I will always love you.

(Instrumental solo)

I hope life treats you kind
And I hope you have all you've dreamed of.
And I wish to you, joy and happiness.
But above all this, I wish you love.

And I will always love you.
I will always love you.
I will always love you.
I will always love you.
I will always love you.
I, I will always love you.

You, darling, I love you.
Ooh, I'll always, I'll always love you.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét