Thứ Sáu, 26 tháng 6, 2009

[Song] You are not alone


[Song] You are not alone

Singer: Michael Jackson


Another day has gone

I'm still all alone

How could this be

You're not here with me

You never said goodbye

Someone tell me why

Did you have to go

And leave my world so cold

Everyday I sit and ask myself

How did love slip away

Something whispers in my ear and says

That you are not alone

For I am here with you

Though you're far away

I am here to stay

But you are not alone

For I am here with you

Though we're far apart

You're always in my heart

But you are not alone


'Lone, 'lone

Why,'lone


Just the other night

I thought I heard you cry

Asking me to come

And hold you in my arms

I can hear your prayers

Your burdens I will bear

But first I need your hand

Then forever can begin

Everyday I sit and ask myself

How did love slip away

Something whispers in my ear and says

That you are not alone

For I am here with you

Though you're far away

I am here to stay

For you are not alone

For I am here with you

Though we're far apart

You're always in my heart

For you are not alone

Whisper three words and I'll come runnin'

And girl you know that I'll be there

I'll be there
You are not alone

For I am here with you

Though you're far away

I am here to stay

For you are not alone

For I am here with you

Though we're far apart

You're always in my heart

For you are not alone

For I am here with you

Though you're far away

I am here to stay

For you are not alone

For I am here with you

Though we're far apartY

ou're always in my heart

For you are not alone...
Cầu chúc cho anh ra đi trong an lành. Anh mãi mãi là huyền thoại trong lòng những người yêu quý âm nhạc.
Cuộc đời không phải ai cũng hoàn hảo, không phải ai cũng làm đúng, anh cũng không phải là ngoại lệ. Nhưng khi anh ra đi, điều đọng lại trong lòng tôi là một con người tài năng đã từ giã coi đời, mang theo cả tài năng ấy về với cát bụi. Giá mà anh có nhiều thời gian hơn...
Dù sao vẫn xin anh có được sự bình yên sau cuối.
You are not alone...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét