Thứ Sáu, 1 tháng 5, 2009

[Song] Greatest of Love

[Song] Greatest of Love

Singer: Whitney Houston

I believe that children's our future

Teach them well and let them lead the way

Show them all the beauty they possess inside

Give them a sense of pride to make it easier

Let the children's laughter remind us how we used to be

Everybody's searching for a hero

People need someone to look up to

I never found anyone who fulfilled my needs

A lonely place to be

And so I learned to depend on me

I decided long ago, never to walk in anyone's shadows

If I fail, if I succeed

At least I'll live as I believe

No matter what they take from me

They can't take away my dignity

Because the greatest love of all

Is happening to me

I found the greatest love of all

Inside of me

The greatest love of all

Is easy to achieve

Learning to love yourself

It is the greatest love of all

I believe that children's our future

Teach them well and let them lead the way

Show them all the beauty they possess inside

Give them a sense of pride to make it easier

Let the children's laughter remind us how we used to be

I decided long ago, never to walk in anyone's shadows

If I fail, if I succeed

At least I'll live as I believe

No matter what they take from me

They can't take away my dignity

Because the greatest love of all

Is happening to me

I found the greatest love of all

Inside of me

The greatest love of all Is easy to achieve

Learning to love yourself

It is the greatest love of all

And if by chance, that special place

That you've been dreaming of

Leads you to a lonely place

Find your strength in love

Tôi vẫn mong bản thân có thể tự đau khổ, vấp ngã và đứng lên. Có lẽ đó không phải là điều quá khó khăn nhưng cũng chẳng dễ dàng chút nào. Không sống dưới cái bóng của ai , nhưng lại sợ hãi rằng bản thân mình cũng chẳng là gì cả.

Tôi vẫn luôn yêu thương bản thân mình...nhưng rồi lại sợ như thế là ích kỉ, giữa chúng chỉ là một lằn ranh mờ nhạt. Yêu bản thân, đó là tình yêu lớn nhất...

Chỉ là một chút băn khoăn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét