Thứ Sáu, 22 tháng 1, 2010

[Song] Kiss the rain

Kiss the rain


Singer: Spi
Song: YimuraRemember the first time

I saw you were standing there

At that moment I feel

Disolve in the rain

Just like a magic love came into my life and made my heart became a roseI’m standing here look at the sky

A drop of rain touch to my lips

Does first kiss feel like it

Maybe someday

You and I, hand in hand, swearing that we never apartWish I could be the rain fall down on your way

To be with you forever love

I’m standing here look at the sky

A drop of rain touch to my lips

Does first kiss feel like it

Maybe someday

You and I, hand in hand, swearing that we never apartI draw your face right here

Deep inside my heart

Since the day I meet you I love the rainSometime I ask myself

Am I the one who loved

I pray a thousand time

To make you miss me

The rhythm of the rain

Sing sad melody

I’ll wait for you until sunrise

You in the rain ring my door bell
Suốt hai ngày hôm nay Hà Nội tuôn mưa không ngừng, tự nhiên Spi lại muốn nghe lại giai điệu quen thuộc này. Sol biết không, dù đôi khi thế giới này không cho ta đủ những gì ta muốn, nhưng chúng ta vẫn có thể tự cho bản thân mình tình yêu tốt đẹp nhất. Và biết đâu một ngày mưa nào đấy, sẽ có người gõ cửa, và cho chúng ta tình yêu của họ, dù ta có muốn hay không.


Trời vẫn đang mưa, Spi thấy lạnh, được có người nói chuyện cũng sẽ cảm thấy bớt lạnh lẽo một chút.Cảm ơn vì tất cả.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét