Thứ Năm, 14 tháng 1, 2010

[Tôi] Nghĩ lại

Nếu người ta đã coi sự tồn tại của mình như không có...

Hà cớ gì mình phải coi trọng sự tồn tại của người ta...?


Nếu người ta nghĩ rằng dù có chuyện gì xảy ra mình vẫn sẽ ngu ngốc làm theo...

Hà tất mình phải ngu ngốc làm theo thật...?


Nếu bản thân cảm thấy quá mệt mỏi...

Hà tất phải cố gắng...?Quên đi...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét