Thứ Sáu, 29 tháng 1, 2010

[Song] One last cry

One last cry


Singer: Marina Elali
My shattered dreams and broken heart
Are mending on the shelf
I saw you, holding hands
Standing close to someone else
Still I sit, all alone
Wishing all my feelings gone
I give my best to you
Nothing for me to do
But have one last cry

One last cry
Before I leave it all behind
I gotta put you out of my mind
This time
Believe that I
I guess I'm down to one last cry
[Cry...]

I was here, you were there
Guess we never could agree
While the sun shines on you
I need some love to wait for me
Still I sit, all alone
Wishing all my feelings gone
Gotta get over you [Gotta get over you]
Nothing for me to do [Yeah..]
But have one last cry

One last cry
Before I leave it all behind
I gotta put you out of my mind
This time..
Believe that I
I know I've gotta be strong
Cos my whole life goes on and on
And on.. and on.... [Oh..]

I'm gonna dry my eyes
Right after I have my
One last cry..
One last cry
Before I leave it all behind
I gotta put you out of my mind
For the very last time
Believe that I
I guess I'm down, I guess I'm down
I guess I'm down to my last cry...


Có những chuyện khi em để lại phía sau cũng không có nghĩa là em thất bại. Đừng quá suy nghĩ nữa nhé, em còn cả một tương lai phía trước... và nhiều người phía trước đang đợi em đến. Quá khứ dù sao cũng là quá khứ, dù nó đẹp hay đau khổ em cũng nên trân trọng, nhưng đừng vì nó mà tổn thương bản thân. Choi ngoan... đừng buồn...

1 nhận xét:

  1. TT^TT uh tương lai phía trước

    hux~ sol mong là sol cũng sẽ khóc 1 lần cho hết những gì vướng mắc trong quá khứ nhưng khổ wa' càng khóc đàng đau k thấy nhẹ nhàng gì hơn

    Trả lờiXóa